Toiminta

Ammattiosaston tärkein tehtävä on jäsenten edunvalvonta. Ao:ssa käydään periaatteelliset keskustelut taloudellisesta edunvalvonnasta, muista sopimustavoitteista, organisaatiomuutoksista, kehittämishankkeista ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamistavoista.

Ammattiosasto pyrkii parantamaan jäsentensä työoloja ja vaikuttamaan työnantajan harjoittamaan henkilöstöpolitiikkaan. Ao kouluttaa jäseniään, järjestää virkistystoimintaa ja tiedottaa jäseniä koskevista asioista.

Ammattiosaston päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva ammattiosaston kokous (kevät- ja syyskokous). Toimeenpanovalta on hallituksella, johon kuuluu puheenjohtaja ja säännöissä määrätty määrä jäseniä (ao:ssamme 4-6 sekä yleiset varajäsenet).

Ammattiosastollamme toimii (maantieteellisesti) alueelliset luottamusmiehet. LM-järjestelmän avulla valvotaan, että virka- ja työehtosopimuksia ja muita solmittuja sopimuksia noudatetaan ja että työntekijän ja työnantajan erimielisyydet selvitetään.